Covid-19

Covid-19 - Påverkar det våra evenemang?

Vi ska inte drivas av rädsla, men vill vara kloka med hur vi hanterar de potentiella smittorisker, i omsorg om varandra.

Vi utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att följa den pågående utvecklingen och ändra vårt agerande löpande utifrån det som myndigheterna säger. Vi tar inga risker.


Detaljerad information om respektive evenemang finns tillgänglig på eventsidan för respektive evenemang.Skulle ni ha frågor är ni välkomna att höra av er, och vill ni läsa mer kan ni gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/.Psaltaren 91:

” Den som sitter under den Högstes beskydd & vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren – ”Min tillflykt & min borg, min Gud som jag litar på”. Han ska rädda dig från jägarens snara & den härjande pesten…….” ”du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte.”