Covid-19

Covid-19 - Påverkar det våra evenemang?

Vi ska inte drivas av rädsla, men vill vara kloka med hur vi hanterar de potentiella smittorisker, i omsorg om varandra.

Vi utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att följa den pågående utvecklingen och ändra vårt agerande löpande utifrån det som myndigheterna säger. Vi tar inga risker.


I nuläget ser vi att vi kommer att behöva ställa om ett antal planerade evenemang framöver.

De evenemang som vi ser att vi kommer att behöva ställa om är:


Mer information om hur vi kommer att ställa om evenemangen kommer inom kort att publiceras på facebook och på vår hemsida. Det kan även hända att vissa evenemang behöver ställas in helt. Självklart får du tillbaka pengarna om du har betalat för ett läger som vi kommer att behöva ställa in. Om du är anmäld till ett evenemang där upplägget kommer att ändras på grund av rådande omständigheter så kommer vi att kontakta dig via e-post.


På de träffar och evenemang vi anordnar gäller följande rekomendationer:


  • Handhygien - Noggrann handhygien rekommenderas och därför utgår vi från innan matintag, att händerna tvättas noggrant. Händerna tvättas sedan flertalet gånger under dagen.


  • Hosta & nysningar – Naturligtvis använder vi oss av armvecket då vi hostar & nyser. Detta för att undvika spridning av bakterier. Inga konstigheter.


  • Personer i riskzonen (eller personer som har närstående i riskzonen), dvs med nedsatt immunförsvar, rekomenderar vi inte att närvara vid våra större sammankomster, såsom läger eller större event.


  • Sjuka personer – I dagsläget ska du stanna hemma från alla våra evenemang om du är sjuk. Både små och stora sammankomster. Det gäller även vid förkylning & hosta.


  • Har du varit i områden med mycket smitta? – Då ska du hålla dig hemma under en tvåveckorsperiod.


  • Mat - Vi kommer att vara väldigt försiktiga när det gäller fika och mat under våra evenemang under en tid framöver. Vi serverar ingen mat om det inte är nödvändigt (Såsom på läger etc.)Vid gemensamma evenemang med församlingar och organisationer, kommer vi fram till ett sunt förhållningssätt till situationen utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer tillsammans med alla arrangörer.


Skulle ni ha frågor är ni välkomna att höra av er, och vill ni läsa mer kan ni gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/.Psaltaren 91:

” Den som sitter under den Högstes beskydd & vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren – ”Min tillflykt & min borg, min Gud som jag litar på”. Han ska rädda dig från jägarens snara & den härjande pesten…….” ”du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte.”

© Copyright Jesus Happenings 2020 - All Rights Reserved

HEJ DÄR! Vi använder oss av cookies på den här sidan.

Ta reda på mer
Det är okej