GDPR-policy

GDPR-policy för Jesus Happenings

Vi vill informera om att den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.


Denna policy omfattar Jesus Happenings med dess evenemang. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: gdpr@jesushappenings.se. Niklas Magnusson är kontaktperson i frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter.


Jesus Happenings värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.


Om du interagerar med Jesus Happenings behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du anmäler dig till ett evenemang eller som volontär för ett större evenemang hos oss. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning m.m. Vi kommer aldrig att använda dina personuppgifter i kommersiellt syfte. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Antalet människor som har tillgång till uppgifter, som ex. anmälningslistor till läger etc. är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än till medarrangörer.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas, begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. I så fall kontaktar du oss via gdpr@jesushappenings.se.

Samtycke till hantering av personuppgifter i form av bilder

Under vissa evenemang tar vi bilder och spelar in filmer för att kunna publicera på sociala medier och på vår hemsida. Vi publicerar aldrig bilder, filmer eller ljudfiler där någon person kan bli identifierad utan ett skriftligt samtycke från vederbörande.


Om du skriver på samtyckesblanketten samtycker du till följande villkor:


Dina personuppgifter i form av bilder och rörliga bilder (i filmer och webbsändningar), som du förekommer på och som är tagna eller inspelade i samband med Jesus Happenings evenemang, får användas för publicering på Jesus Happenings eller på våra sammarbetsförsamlingars webbplatser, sociala medier samt på tryckt material (affischer, rapporter och dylikt) tills vidare.

Bilderna kommer endast att användas där Jesus Happenings eller våra sammarbetsförsamlingar står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. Samtycket gäller tills det återkallas, och du har alltid rätt att återkalla samtycket genom att kontakta oss via gdpr@jesushappenings.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. För barn under 13 år krävs underskrift från vårdnadshavande.


Du har även rätt att få dessa villkor skickat till dig via e-post.